Tổng cục Hải quan: Buôn bán ma túy trái phép được tính bằng tấn

Bắt hơn 1,1 tấn ma túy giấu trong trà, loa thùng ở Sài Gòn. Ảnh: T.S
Bắt hơn 1,1 tấn ma túy giấu trong trà, loa thùng ở Sài Gòn. Ảnh: T.S
Bắt hơn 1,1 tấn ma túy giấu trong trà, loa thùng ở Sài Gòn. Ảnh: T.S
Lên top