Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT): Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định

Dù gặp nhiều khó khăn do mưa lũ nhưng EVNNPT vẫn đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định. Ảnh: P.V
Dù gặp nhiều khó khăn do mưa lũ nhưng EVNNPT vẫn đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định. Ảnh: P.V