Tòa nhà EVN được công nhận danh hiệu “Công trình sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH”

Đại diện EVN nhận quyết định công nhận danh hiệu.
Đại diện EVN nhận quyết định công nhận danh hiệu.