Tìm đầu ra cho hàng trăm tấn cam K4 của nông dân Quảng Trị

Cam K4 được thu hái ở vườn. Dù cam đã chín nhưng đầu ra khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Cam K4 được thu hái ở vườn. Dù cam đã chín nhưng đầu ra khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Cam K4 được thu hái ở vườn. Dù cam đã chín nhưng đầu ra khó khăn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top