Tiểu thương Saigon Square rủ nhau đóng cửa vì sợ quản lý thị trường "quét"

Lên top