Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiết kiệm hàng tỉ đồng nhờ ứng dụng nghiên cứu khoa học vào sản xuất