Tiến trình cổ phần hoá EVN, PVN và các "ông lớn" lĩnh vực năng lượng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Lên top