Thủy sản Cà Mau tìm cách kéo giảm thiệt hại do tác động của dịch Corona

Ngành thủy sản Cà Mau mỗi năm đem về 1,2 tỉ USD đang bị tác động bởi dịch Corona (ảnh Nhật Hồ)
Ngành thủy sản Cà Mau mỗi năm đem về 1,2 tỉ USD đang bị tác động bởi dịch Corona (ảnh Nhật Hồ)
Ngành thủy sản Cà Mau mỗi năm đem về 1,2 tỉ USD đang bị tác động bởi dịch Corona (ảnh Nhật Hồ)
Lên top