Thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu: Tái xuất hay tiêu hủy?