Thuốc bảo vệ thực vật: Sẽ bị loại bỏ nếu chứa hóa chất độc hại

Cục BVTV sẽ loại bỏ những hoạt chất độc hại ra khỏi danh mục được phép sử dụng. Ảnh: Sở NNPTNT Quảng Trị
Cục BVTV sẽ loại bỏ những hoạt chất độc hại ra khỏi danh mục được phép sử dụng. Ảnh: Sở NNPTNT Quảng Trị
Cục BVTV sẽ loại bỏ những hoạt chất độc hại ra khỏi danh mục được phép sử dụng. Ảnh: Sở NNPTNT Quảng Trị
Lên top