Thực hiện “mục tiêu kép”: Muôn kiểu kích cầu, giải phóng sức mua

Nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng được các doanh nghiệp và siêu thị áp dụng để thu hút sức mua. Ảnh: Thanh Tân
Nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng được các doanh nghiệp và siêu thị áp dụng để thu hút sức mua. Ảnh: Thanh Tân
Nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng được các doanh nghiệp và siêu thị áp dụng để thu hút sức mua. Ảnh: Thanh Tân
Lên top