Thủ tướng công nhận huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Nhà văn hóa thôn Phong Giang (xã Tiền Điền, huyện Nghi Xuân) khang trang, hiện đại. Ảnh: NTM Hà Tĩnh
Nhà văn hóa thôn Phong Giang (xã Tiền Điền, huyện Nghi Xuân) khang trang, hiện đại. Ảnh: NTM Hà Tĩnh
Nhà văn hóa thôn Phong Giang (xã Tiền Điền, huyện Nghi Xuân) khang trang, hiện đại. Ảnh: NTM Hà Tĩnh
Lên top