“Thủ phủ” hồ tiêu Tây Nguyên hồi sinh

Người dân Tây Nguyên thu hoạch tiêu vui mừng vì được mùa được giá. Ảnh T.T
Người dân Tây Nguyên thu hoạch tiêu vui mừng vì được mùa được giá. Ảnh T.T
Người dân Tây Nguyên thu hoạch tiêu vui mừng vì được mùa được giá. Ảnh T.T
Lên top