Thủ phủ bưởi Hà Nội được mùa, người trồng thức xuyên đêm phòng trộm

Mặc dù đã lập hàng rào nhưng chủ vườn vẫn phủ bạt để bảo vệ bưởi. Ảnh: Tùng Giang
Mặc dù đã lập hàng rào nhưng chủ vườn vẫn phủ bạt để bảo vệ bưởi. Ảnh: Tùng Giang
Mặc dù đã lập hàng rào nhưng chủ vườn vẫn phủ bạt để bảo vệ bưởi. Ảnh: Tùng Giang
Lên top