Thu giữ số lượng lớn đường nhập lậu tại TPHCM

Ảnh: moit.gov.vn
Ảnh: moit.gov.vn