Thông tin Trung Quốc cấm nhập khẩu ớt Việt Nam là không chính xác

Lên top