Thông quan hàng qua cửa khẩu Tân Thanh trở lại bình thường từ hôm nay

Hàng hoá thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh bình thường. Ảnh: Cường Ngô
Hàng hoá thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh bình thường. Ảnh: Cường Ngô
Hàng hoá thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh bình thường. Ảnh: Cường Ngô
Lên top