Thịt lợn nhập khẩu giá bằng 1/4 thịt tươi vẫn tiêu thụ rất chậm

Thịt lợn nhập khẩu tiêu thụ rất chậm. Ảnh: V.T
Thịt lợn nhập khẩu tiêu thụ rất chậm. Ảnh: V.T
Thịt lợn nhập khẩu tiêu thụ rất chậm. Ảnh: V.T
Lên top