Thịt lợn giảm 20.000 đồng/kg, Việt Nam vẫn nhập thêm 100.000 tấn thịt

Lên top