Thiếu than cho điện, vì sao vẫn xin xuất khẩu hàng triệu tấn than?

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Báo Công thương
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Báo Công thương
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Báo Công thương
Lên top