Thị trường sau Tết: Giá cả đang trở về đúng “quỹ đạo”