Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thị trường Anh mở, hàng Việt vào chưa nhiều