Thí điểm xác định giá điện mặt trời: Nhà đầu tư tự đề xuất giá điện

Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành, địa phương về Chương trình Thí điểm xác định giá điện mặt trời.
Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành, địa phương về Chương trình Thí điểm xác định giá điện mặt trời.
Bộ Công Thương đang xin ý kiến các bộ ngành, địa phương về Chương trình Thí điểm xác định giá điện mặt trời.
Lên top