Thí điểm mô hình “Chợ đêm trên mây” hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP

''Chợ đêm trên mây'' sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30, thứ 6 hàng tuần.
''Chợ đêm trên mây'' sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30, thứ 6 hàng tuần.
''Chợ đêm trên mây'' sẽ được tổ chức vào 20 giờ 30, thứ 6 hàng tuần.
Lên top