Thật, giả cua Cà Mau: Làm cách nào để mua được cua ngon?

Dù đóng dấu vào "mu cua" nhưng vẫn chưa chắc là cua Cà Mau thật (ảnh Nhật Hồ)
Dù đóng dấu vào "mu cua" nhưng vẫn chưa chắc là cua Cà Mau thật (ảnh Nhật Hồ)
Dù đóng dấu vào "mu cua" nhưng vẫn chưa chắc là cua Cà Mau thật (ảnh Nhật Hồ)
Lên top