Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ khi thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó"

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại kho hàng lớn nhất của VinMart/VinMart+.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại kho hàng lớn nhất của VinMart/VinMart+.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại kho hàng lớn nhất của VinMart/VinMart+.
Lên top