Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ông Herb Cochran tại hội thảo Ảnh: P.V
Ông Herb Cochran tại hội thảo Ảnh: P.V