Thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ông Herb Cochran tại hội thảo Ảnh: P.V
Ông Herb Cochran tại hội thảo Ảnh: P.V