Tăng phí lòng đường, hè phố: Đấu giá việc sử dụng lòng đường, vỉa hè để minh bạch

Mức phí lòng đường, hè phố ở nội đô Hà Nội dự kiến tăng cao nhất tới 300%.Ảnh: P.V
Mức phí lòng đường, hè phố ở nội đô Hà Nội dự kiến tăng cao nhất tới 300%.Ảnh: P.V