Tặng 50% giá trị thẻ nạp dịp 2.9

Khách hàng là người được hưởng lợi nhiều nhất khi nhà mạng “phá rào”, khuyến mại tới 50% giá trị thẻ nạp. Ảnh: PV
Khách hàng là người được hưởng lợi nhiều nhất khi nhà mạng “phá rào”, khuyến mại tới 50% giá trị thẻ nạp. Ảnh: PV
Khách hàng là người được hưởng lợi nhiều nhất khi nhà mạng “phá rào”, khuyến mại tới 50% giá trị thẻ nạp. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top