Dự Án NESCAFÉ Plan:

Tăng 100% thu nhập cho nông dân từ mô hình xen canh