Tạm giữ lô rượu ống tre nhập lậu đang tập kết chờ tiêu thụ

Lên top