Sự trì trệ cản trở phát triển ngành lúa gạo Việt Nam

Nhiều ý kiến cho rằng, do không làm tốt thương hiệu và thị trường, XK gạo hiện nay chưa từng xứng với giá trị. Ảnh P.V
Nhiều ý kiến cho rằng, do không làm tốt thương hiệu và thị trường, XK gạo hiện nay chưa từng xứng với giá trị. Ảnh P.V
Nhiều ý kiến cho rằng, do không làm tốt thương hiệu và thị trường, XK gạo hiện nay chưa từng xứng với giá trị. Ảnh P.V
Lên top