Quảng Ninh khởi động gói kích cầu du lịch 2021:

Sự kiện “Hội Xuân Di sản”

Sự kiện “Hội Xuân Di sản” do Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn BIM Group và các đơn vị tổ chức tại Quảng Ninh. Ảnh: BIM
Sự kiện “Hội Xuân Di sản” do Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn BIM Group và các đơn vị tổ chức tại Quảng Ninh. Ảnh: BIM
Sự kiện “Hội Xuân Di sản” do Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn BIM Group và các đơn vị tổ chức tại Quảng Ninh. Ảnh: BIM
Lên top