Sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu còn nhiều bất cập

Sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu còn nhiều bất cập, dẫn tới việc giá xăng dầu vẫn tăng sau khi điều hành. Ảnh: Đức Thành
Sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu còn nhiều bất cập, dẫn tới việc giá xăng dầu vẫn tăng sau khi điều hành. Ảnh: Đức Thành
Sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu còn nhiều bất cập, dẫn tới việc giá xăng dầu vẫn tăng sau khi điều hành. Ảnh: Đức Thành
Lên top