Sôi động và táo bạo trong không khí của “Bay cùng Saigon Special”