Sò gạo được mùa, giá rẻ "sập sàn" 17.000 đồng/kg

Lên top