Sở Công Thương TP.HCM sẽ có hướng dẫn về thực phẩm thiết yếu

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết sẽ rà soát và sớm có hướng dẫn về thực phẩm thiết yếu. Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết sẽ rà soát và sớm có hướng dẫn về thực phẩm thiết yếu. Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết sẽ rà soát và sớm có hướng dẫn về thực phẩm thiết yếu. Ảnh: TTBC
Lên top