Cần Thơ:

Sinh viên nghỉ học né dịch, hoa Valentine thưa thớt người mua

Lên top