SIM đẹp 11 số "sốt xình xịch" tăng giá gấp chục lần trước thời điểm rút gọn

Các đại lý sim rục rịch tăng giá trước ngày sim bị rút gọn. Ảnh: Đ.P
Các đại lý sim rục rịch tăng giá trước ngày sim bị rút gọn. Ảnh: Đ.P
Các đại lý sim rục rịch tăng giá trước ngày sim bị rút gọn. Ảnh: Đ.P
Lên top