Shipper ở TPHCM sẽ tự xét nghiệm COVID-19

Shipper sẽ phải tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê
Shipper sẽ phải tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê
Shipper sẽ phải tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh hoạ: Ngọc Lê
Lên top