Shipper mùa COVID-19 lên ngôi nhưng... chưa lên hương

Những ngày này không nhiều tòa nhà mở cửa làm việc, vì thế cũng ít shippers ghé lại giao hàng. Ảnh: Thế Lâm
Những ngày này không nhiều tòa nhà mở cửa làm việc, vì thế cũng ít shippers ghé lại giao hàng. Ảnh: Thế Lâm
Những ngày này không nhiều tòa nhà mở cửa làm việc, vì thế cũng ít shippers ghé lại giao hàng. Ảnh: Thế Lâm
Lên top