Sẽ đầu tư phát triển một số tổ chức nghiên cứu cơ bản tại ĐHQGHN

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: K.L)
Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: K.L)