Sau Hà Nội, Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới đến với VIMS 2016