Sau 1 tháng EVFTA có hiệu lực: Để tôm Việt vượt khó đến EU

Chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: X.T
Chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: X.T
Chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: X.T
Lên top