Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sát Tết, đào quất vắng người mua

Sáng 22 tháng Chạp, quất bonsai vẫn vắng người mua. Ảnh: KhV
Sáng 22 tháng Chạp, quất bonsai vẫn vắng người mua. Ảnh: KhV
Sáng 22 tháng Chạp, quất bonsai vẫn vắng người mua. Ảnh: KhV
Lên top