Sát Tết, đào quất vắng người mua

Sáng 22 tháng Chạp, quất bonsai vẫn vắng người mua. Ảnh: KhV
Sáng 22 tháng Chạp, quất bonsai vẫn vắng người mua. Ảnh: KhV
Sáng 22 tháng Chạp, quất bonsai vẫn vắng người mua. Ảnh: KhV
Lên top