Samsung Vina cùng người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Samsung Vina cùng người dân khắc phục hậu quả.
Samsung Vina cùng người dân khắc phục hậu quả.