Samsung công bố điện thoại nắp gập 5G với giá gần 2.000 USD

Điện thoại thông minh Galaxy Fold mới của Samsung (Ảnh: Samsung.com)
Điện thoại thông minh Galaxy Fold mới của Samsung (Ảnh: Samsung.com)
Điện thoại thông minh Galaxy Fold mới của Samsung (Ảnh: Samsung.com)
Lên top