"Sale sập sàn", tại sao người Việt trẻ không còn hào hứng với Black Friday?

Lên top