Saigon Co.op khởi công xây dựng siêu thị Co.opmart tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai