Rau quả Việt Nam lạc quan hướng tới giá trị xuất khẩu 10 tỉ USD

Vùng nguyên liệu chanh leo trồng theo tiêu chuẩn VietGap của Nafood tại Sơn La phục vụ chế biến xuất khẩu. Ảnh: Kh.V
Vùng nguyên liệu chanh leo trồng theo tiêu chuẩn VietGap của Nafood tại Sơn La phục vụ chế biến xuất khẩu. Ảnh: Kh.V
Vùng nguyên liệu chanh leo trồng theo tiêu chuẩn VietGap của Nafood tại Sơn La phục vụ chế biến xuất khẩu. Ảnh: Kh.V
Lên top